United StatesNew YorkShelter Island
Supermarkets in Shelter Island, New York
1. Marie Eiffel Market
Address: 184 N Ferry Rd, Shelter Island
Work: 07:00-19:00
2. Shelter Island IGA LLC
Address: 75 N Ferry Rd, Shelter Island
Work: 07:00-19:00

Best comments in Shelter Island,NY